Kuusalu palvemaja

Aadress: Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa

Kuulutustund: täpsem info tel 5193 1501

e-post: info@vennaste.ee

Palvemaja aastapäev: 23.06

juuni 2024
Lähiajal pole kalendris avalikke üritusi.