Kuusalu palvemaja

Aadress: Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa

Kuulutustund: kuu 2. ja 4. pühapäeval kell 13.00. (aprillist kuni
oktoobrini) 

Palvemaja aastapäev: 23.06

Vanem: Andrus Ulpus

Telefon: 53836700

e-post: andrus.ulpus@mail.ee

mai 2024
juuni 2024
juuli 2024
Lähiajal pole kalendris avalikke üritusi.
Lae veel kuupäevasid