Vennastekoguduse suvepäevad

 

Suvepäevad toovad kokku

Alates 2012. aastast toimuvad vennastekoguduse suvepäevad, kuhu on tavaliselt kogunenud sadakond palvelist. Suvepäevad annavad hea võimaluse tugevdada kristlikku osadust ning huvilistel tutvuda vennastekoguduse liikumisega.


Igal suvepäeval on kindel teema:

2012 «Misjon» (Nissis),
2013 «Piibel – Jumala Sõna» (Kuusalus),
2014 «Usk» (Nabalas),
2015 «Palve» (Pikaveres),
2016 «Püha Vaim» (Helmes),
2017 «Usupuhastus» (Saku-Tõdva palvemajas),
2018 «Valvake!» (Pühalepa palvemajas),
2019 «Jumala teemärgid meie elus» (Harkus).


Päev saab seesmise tõuke pikemast ettekandest või piiblitunnist, arutelud jätkuvad väikerühmades.


Vennastekoguduse õdede-vendade hulk pole arvuliselt kuigi suur. Hiilgeajad oleksid justkui kaugele ajalukku vajunud. Ometigi kogunevad ka nüüd palvemajadesse inimesed selle sama Jumala sõna juurde, mille juurde koguneti 18. ja 19. sajandil. Ajad muutuvad, kuid Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Ehk tahab Jumal vennastekogudust veel millekski kasutada Eesti rahva usulisel ärkamisel. Selles lootuses jätkame jumalariigi tööd.