Sümboolika

Vennastekogudus

Võidulippu kandev Jumala Tall on pärit Piiblist.

 

Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles:
“Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!”               
(Jh 1:29)  

 

Läbi varakristliku sümboolika jõudis Tall juba böömi-määri vendade vapile.
Praegu kasutab Vennastekogudus seda sümbolit kõikjal maailmas.

Vennastekoguduse palvemajad olid liikumisest haaratud talurahva iseseisvuse väljenduseks. Osalt on palvemajade ehitamisel järgitud Herrnhutis väljakujunenud mudelit, kuid enamasti arvestati  siiski kohalikke talurahvaarhitektuuri traditsioone.  Rahvapäraste puitehitistena erinesid need oluliselt luterlikest (ja õigeusu) kivikirikutest. Paljud vennastekoguduse palvemajad olid talurahva arhitektuuri ilusaimad näited, sest palvemaju katsuti ehitada erilise hoolega.   –  teks on kogutud J. Plaat artiklist


Pildil on Nabala palvemaja, mis on leitav aadressil: Lähtse tee 18, Paekna küla 75401, Kiili vald 


Täna tegutsevaid palvemaju vaata siit

Nabala palvemaja
Keila vennastekoguduse pillikoor

Keelpillikoor on olnud üks Vennastekoguduse sümbol. Esimesed pasuna- ja keelpillikoorid tekkisid just vennastekoguduste palvemajades.

Tänage Issandat kandlega; kümnekeelse naabliga mängige talle!
Laulge talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega!

(PS 33:2-3)

Pildil on Keila vennastekoguduse pillikoor 1928. Esireas keskel Keila Noorte Osakonna juhataja August Kasesalu (EELK Keila Miikaeli koguduse fotokogu)

Loosungiraamat on kujunenud Vennastekoguduse sümboliks

Vaimulikud loosungid on kalender, kus on Jumala sõna igaks päevaks

Raamatut trükitakse enam kui 50 keeles

Vaimulikud loosungid on katkematult ilmunud alates 1731. aastast, praeguse seisuga 292 aasta.

Liitu miljonite inimestega maailmas ja loe tänase päeva tekste siit: kalender.piibel.net/kal/

Vaimulikud loosungid 2023