EEVK Kuusalu palvemaja 88. aastapäev. ​

 

23. juunil 2023

 

Ilusal suve ajal oli kokku tulnud palju palvelisi Jumalat kiitma, tänama ja ülistama. 

Aastapäeva palvetunni korraldas EEVK eestseisus. Harku tn. palvela vanem vend ja eestseisuse liige Margus Pootsmaa avas tunni ja tema ülesandeks oli kogu palvetunni korraldus. 

Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. 

Esimeseks üldlauluks oli “Säravaim täht” laulikust “Laule Eesti Evangeelses Vennastekoguduses” AD 2015  

“Säravaim täht, mu Jeesuse oled Sa, mind juhata! Tee on nii võõras, öö sees eksin ma, mind juhata! … “

M.Pootsmaa võttis oma kõne aluseks: VT vaimuliku loosungi 23.juuniks 2023
Issand ütles Moosesele: Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu. 2Ms 34:10

Jumala tegu lahkas sõnavõtja mitmest kandist, küll Jumala vägevusest, mida loeme 2Ms 

raamatust, küll Jumala võimsusest, Jumala käes on kõik võimalik (Mk 10, 27) ja viimaks luges Jos 24:11-14 Jumala imelistest tegudest ja lõpetas tänapäevas: 
Kuusalus on palvemaja, Kuusalus on inimesed.

Millist Jumala tegu me ootame Kuusalus? 

Kuusalu inimesed, Kuusalu palvemaja juures asjatamas, aktiivne ja viljakas misjon Kuusalu Vennastekoguduses, koostööd(s) Kuusalu kirikuga.

Kas selline asi on Jumalal võimalik? 

Jumala käes on kõik võimalik! See võiks olla tänase päeva soov ja palve. Soov olla olemas Jumala tööriistana, hoida palvemaja uksed avatud, tulla siia laulma, palvetama, Jumala Sõna lugema. See võiks olla väike algus, mida Jumal rohkendaks ja paljundaks. Kõigile õnnistuseks. Aamen.

Üldlaul: “Jumal, Sind me kiidame, Sinu suurust ja Su võimu … “

Järgnesid tervitused :

õ. Urve Põldoja Endla palvemajast

v. Valter Ots Hagerist

õ. Laine Pootsmaa Nissist

v. Jaan Jõgi Ilumäelt

v.  Aldo Randmaa Valkla palvemajast

õp. Ahti Udam, kes ka õnnistas kokkutulnuid.

Tervitused olid kõik ühel lainel, tunnistades: Jumala vägevatest tegudest, Jumala rahust, Jumalast, kes vihkab rõvedust, Jumalast, kes otsib kadunut…

Peavanem Eenok Haameri saadetud tervituse aluseks oli samuti 2Ms 34:10
Pisut sellestki. Kas sina Issand Jumal vaatad ikka veel meie rahva peale või peame leppima sellega, et kõik see, mis on Sinust, tahetakse tallata jalge alla. Kui paljud meie hulgast muutuvad lootusetuks, sest see, mis meie ümber toimub, kipub näitama meile lootusetuna näivat pilti. Sõdin lootusetuse vastu ja ütlen teile, et pole see tänase päeva loosungisõna ilmaaegu  just selline. Jumal tahab meid julgustada. Palvetage, meie Jumal kuuleb. Kui Teda usaldame, siis näitab Tema  meile oma tegu. Te saate näha Jumala tegu, aga ärge unustage siis kui see kätte tuleb, Teda tänamast ja kiitmast. 

Kuusalu Palvemaja vastutava venna koht on vakantne, seepärast korraldas aastapäeva EEVK eestseisus. Marika Kahar saatis klahvpillil koguduse laule ja ka solisti, Varju Otsa. Jaane Lend oli niitnud muru, palvemaja ümbrus oli hooldatud. Need olid nähtavad tegevused, ei tea, kui palju oli nähtamatuid tegevusi. Aastapäeval ei puudunud ka suupisted, kindlasti ka mitte palved, sest, aastapäev oli Jumalast õnnistatud, ja üldse elus,justkui oleks seal kogu aeg tegevus.

Tänu Jumalale! 

 

autor: Laine Pootsmaa

fotod: Iivika Mäeväli.