Alus ja ülesehitus

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK) on iseseisev kristlik-pietistlik oikumeeniline osadusühendus, mis põhineb luterliku kirikuga samadel õpetuslikel alustel.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Omaette vaimulik amet puudub.

Liikmeskond jaguneb lihtliikmeteks, töötegijateks ja vanemateks. Liikmed peavad juba varem kuuluma kristlikku kogudusse.

Kord aastas kutsutakse kokku sinod, mis valib iga viie aasta tagant eestseisuse ja peavanema. Nood juhivad üle Eesti paiknevatest osakondadest koosneva koguduse tööd sinoditevahelisel ajal.

 

1993. aastast antakse taas välja “Vaimulikke loosungeid“.

 

Loe pikemalt:  Üleilmse Vendade Uniteedi aluste kohta