Pühalepa palvemaja

Piirkond: Hiiumaa

Aadress: Pühalepa küla 92316, Hiiumaa vald

Piiblitunnid: kuu 1. teisipäeval 18.00.

Palvetunnid: kuu 3. teisipäeval 18.00.

Palvemaja aastapäev: juuli viimane laupäev

Vanem: Lui Remmelg

Tel: +372 5649 0254

e-post: lui.remmelg@mail.ee

Palvemaja internetis: www.pyhalepa.blogspot.com

juuni 2024
juuli 2024
august 2024
Lähiajal pole kalendris avalikke üritusi.
Lae veel kuupäevasid