Vennastekogudus

Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!”

Läbi varakristliku sümboolika jõudis Tall juba böömi-määri vendade vapile. Praegu kasutab Vennastekogudus seda sümbolit kõikjal maailmas.

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (nimelühend: EEVK; edaspidi tekstis: Vennastekogudus)

Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad.

Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, tema kannatusel, ohvrisurmal ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu
aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (nimelühend: EEVK; edaspidi tekstis: Vennastekogudus)

Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad.

Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, tema kannatusel, ohvrisurmal ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu
aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Toimumas

detsember 2022
Lähiajal pole kalendris avalikke üritusi.

Endla tn palvemaja vanem vend Aivar Villems

Vennastekoguduse peavanem Eenok Haamer õnnistas 13. novembril Tallinnas Endla tänava palvemaja vanemaks vennaks Aivar Villemsi. Soovime Aivarile selles töös rohket Jumala õnnistust! Apostel Paulus kirjutab Timoteosele: “Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.” 2Tm 4:2

Loe edasi

Ilmunud on vennastekoguduse “Vaimulikud loosungid 2023”

Ilmunud on vennastekoguduse “Vaimulikud loosungid 2023”. Piiblisalmid ja palvemõtisklused igaks päevaks, juhtnöörid põhjalikumaks süvenemiseks Piiblisse. Vaimulik kosutus ja kinnitus kogu aastaks. Loosungiraamatut saab osta ja tellida Tallinnast Endla tn 68 (info@vennaste, tel 5159 012), samuti Tartust Pauluse raamatupoest. Õnnistatud lugemist! Vaata ka siia www.vennastekogudus.ee/vaimulikud-loosungid

Loe edasi