Liitu Eesti katkematu palveahelaga

Ülemaailmne Vennastekoguduse palveahel Eestis 23. märtsil 2022

Ülemaailmses Vennastekoguduses on üheks töövormiks kujunenud katkematu palveahel.
Kogu aasta on tund-tunnilt jagatud erinevate isikute või gruppide hoolde, et nii liituda ja minna ühiste muredega Jumala ette.

Liitu palveahelaga siin!