Jüri Leidtorff (1868–1946)

 

Palamulla küla Viilika talu perepoeg Jüri Leidtorff (sünd. Busch, hiljem Leidtorp, ka Leidtorf; 30.11.1868 – 18.04.1946) olnud hea kõneanniga mees. Tema lahkus juba sajandivahetusel oma kodukandist ja tegi elutöö mujal. 1900. aastal siirdus Leidtorff Pärnusse linnamisjonäriks ning aastal 1908 võttis ta vastu Piirsalu köstri koha, kus töötas kuni 1924. aastani. Hea juhi- ja organisaatoriandega mehena valiti Jüri Leidtorff 1920. aastal EEVK peavanemaks, millist ametit pidas kuni surmani.

Kui 1919. aastal kuulutati välja uus usuühingute registreerimise seadus, seisis vennastekogudus Eestis omamoodi teelahkmel. Pole põhjust salata, et tollal valitses vennastekoguduse sees ka tugev luterlikust kirikust lahkulöömise soov. Selleks otsiti ja küllap ka leiti kiriku töötegijate elust puudusi ja inimlikke vigu. Leidtorffi ülesandeks oli sellises olukorras lahkmeelest tingitud pingeid maandada ja kompromisse leida, mis tal suuremalt jaolt ka õnnestus.

Puht objektiivselt välistas vennastekogudusel Eestis omaette kiriku loomise koolitatud teoloogide puudumine. Üheskoos Herrnhuti keskusega leiti, et õigem on jääda diasporaa alusel tegutsema nii nagu seni, äratusliikumisena luterliku kiriku sees. 7. detsembril 1925 sai EEVK peavanem Jüri Leidtorff Herrnhuti piiskop Jensenilt kirja, kus öeldakse sõnaselgelt: Iseseisvat kirikut ainult kolme tuhande liikmega, kes pealegi laiali üle Eesti riigi elavad, on liig raske asutada ja oma kirikuõpetajaid ning kõike, mis kirik tarvitab, üles pidada. Meie vennastekogudusel ei ole iialgi seda soovi olnud kohalikust kirikust lahkuda ja koguni ilma tarviliku põhjuseta neid kirikust välja viia. Meie sooviksime ka Eestis oma tööd kohalise kiriku sees edasi jätkata.

 

Jüri Leidtorf. Foto: EELK Rapla koguduse fotoarhiiv

Jüri Leidtorff.
Foto: EELK Rapla koguduse fotoarhiiv  

See oli epohhiloova tähtsusega kiri Eesti vennastekoguduse jaoks, mis võimaldas esimese omariikluse ajal teha õnnistusrikast tööd just luteri kiriku sees, kuhu tollal veel meie rahva enamik kuulus. Neist põhimõtteist pidas Leidtorff peavanemana kinni oma elu lõpuni.

Kui EEVK luterliku kiriku sisese äratusliikumisena elas suhteliselt iseseisvat elu, nii et isegi kiriku aruandluses tema tegevus eriti ei kajastunud, siis EELK 1936. aasta aruandes on esmakordselt ülevaade ka vennastekoguduse tegevusest. Selgub, et kuue hoolekanderingkonna (Harju, Lääne, Järva, Viru, Viljandi ja Tartu-Võru) peale tegutses Eestis 96 palvemaja 3215 liikmega.

 

Ka luteri kiriku vaimulikkonna hulgas peeti Leidtorffist lugu. Kui ta EEVK peavanemana pühapäeva hommikuti mõnd kogudust külastas, andsid pastorid talle sageli võimaluse ka kirikus jumalateenistusel jutlustada. Leidtorffi kohta on öeldud, et ta oli küll väikese haridusega, kuid suurte vaimuannetega mees. Tal oli loomupärast intelligentsi, et oma ametipostist lähtuvalt võrdväärselt suhelda nii kiriku ametikandjate kui ka võimuesindajatega. Leidtorff oli ka poliitik, kes oli valitud nii Harju maavolikogu kui ka Tallinna linnavolikogu liikmeks. Talle oli annetatud Eesti Punase Risti teenetemärk. Jüri Leidtorff on maetud Piirsalu kalmistule.

EEVK peavanem Jüri Leidtorf (1868-1946) abikaasa Liisaga. Foto: EEVK fotokogu

EEVK peavanem Jüri Leidtorff (1868-1946) abikaasa Liisaga. Foto: EEVK fotokogu

Allikas: Mihkel Kukk. Rapla vennastekoguduse ajaloost. Kuulsamate lugijavendade elulood. – Vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas 18. – 21. sajandil. Koostaja Jaanus Plaat. Juuru 2018, lk. 68-69. EELK Rapla kogudus. Sünnimeetrika 1859-1880. EAA.1219.1.174, lk. 185; EELK Keila kogudus. Matmise raamat 1944-1957. ELK.44.0.10, kd. 14, pagineerimata.