Kuulutustund Nissi palvemaja

Kuulutustunnid:
Igal reedel 16.00