2024 aastakoosolek, sinod

Laupäeval 16. märtsil toimus Tallinnas Endla tänava palvemajas Eesti Evangeelse Vennastekoguduse aastakoosolek, sinod. Nagu ikka vaatasime tagasi möödunud aastale ja planeerisime tulevikku. Eelkõige aga palvetasime, et Jumal õnnistaks vennastekoguduse tööd meie rahva seas ning aitaks meil jääda Jumala Sõna alusele. Sinodil seadis peavanem Eenok Haamer Nabala palvemaja vanemaks vennaks Jaane Lendi ja läkitas Kuusalu palvemaja töötegijaks vend Andrus Ulpuse. EEVK eestseisuse uueks liikmeks kinnitati Nissi palvemaja vanem vend Peeter Krall.