Kuulutustund Hageris

Kuulutustunnid toimuvad kuu 3. pühapäeval, Hageri kirikus, algusega 10:30